Kuoppilasjärven reitti 16 km

Kuoppilasjärvi–Roavveoaivi–Utsjoki
Alkupiste WGS84 lat: 69.90779 lon: 27.02347
Ajoaika noin 3 tuntia Vaativuusluokka vaativa
Alueen nähtävyyksiä Kuoppilasjärven nielu-uomat WGS84 lat: 69.82900 lon: 26.77400, pyyntikuopat Kuoppilasjärven eteläpäässä WGS84 lat: 69.82900 lon: 26.7930 

Kuoppilasjärven autiotuvalle vievä Kuoppilasjärven maastopyöräreitti ja sen reittimuunnokset ovat osa merkittyä Utsjoen retkeilyreittiä.

Kuoppilasjärven maastopyöräreitti alkaa Utsjoen luontotuvan pihapiirissä olevalta pysäköintialueelta. Reitin alkuosa on jyrkkää, maastoltaan paikoin hankalasti ajettavaa nousua Gálgojohvárrille asti. Johtalanvaaralta reitti jatkuu kilometreittäin erittäin hyvää, kovapohjaista polkua loivasti ylöspäin. Avotunturissa kulkevalla reitillä maisemaa elävöittävät lukuisat pienet lampareet, purot ja suotilkut.

Oađašanjohkan ylittämisen jälkeen reitti jatkuu edelleen helposti ajettavana Roavveoaivin pohjoispuolelta kohti Kuoppilasjärveä. Järven pohjoispään kohdalla reitti kääntyy etelään ja jatkuu itärantaa polkua myöten kulkien kuitenkin selkeästi jyrkkärantaista järveä korkeammalla. Täällä kapeaa polkua on paikoitellen liki mahdoton ajaa sen kulkiessa rinteen pienipiirteisessä maastossa ylös ja alas.

Tultaessa Kuoppilasjärven eteläpään kohdalle reitti haarautuu opasteen kohdalla länteen ja laskeutuu kohti järven läheisyydessä olevaa autiotupaa. Autiotuvan ympäristö on kaunista puistomaista maisemaa, jota rytmittävät pienet hiekkaharjut ja niiden välissä olevat lampareet. Sirddaluoppalin ja Kuoppilasjärven välisellä alueella on huomattavan paljon hyvin säilyneitä pyyntikuoppia.

Reittimuunnos 1: Mantojärvelle johtava reitti kääntyy Johtalanvaaralta pohjoisrinteessä olevasta polkujen risteyksestä vasempaan. Johtalanvaaran huipun ylittävä polku jatkuu tunturipaljakkaa kohden etelää ja laskeutuu metsään ennen Heargevárria kääntyen itään ja päättyen Mantojärvelle Utsjoen kirkon pysäköintialueelle. 

Reittimuunnos 2: Máđiiláddu-lammen pohjoispäässä reitin pääpolulta eroaa rantaa seuraileva polku vasemmalle kohti kaakkoa. Reitti tulee pian Kalkujoenlammen rantaan, jonka eteläpäässä on Metsähallituksen ylläpitämä päivälaavu. Käänny laavulle tullessa vasemmalle koillista kohti menevälle Geologiselle luontopolulle. Reilun puolen kilometrin päässä polku muuttuu huomattavasti paremmin ajettavaksi ja lähtee laskeutumaan. Loppumatka on vauhdikasta ja jyrkkää, pääosin hyväkulkuista laskua aina Utsjoen kylän läheisyydessä olevalle Kalkujoen lähtöpaikalle.

Muuta: Kuoppilasjärven eteläpäässä on Metsähallituksen ylläpitämä kahdeksan hengen autiotupa, nuotiokehikko ja ekopiste, jossa on käymälä, jätekeräys ja liiteri. Sijainti WGS84 lat: 69.82920 lon: 26.79180. Puhelimen kuuluvuus on Utsjoen kirkonkylältä Roavveoaiville saakka pääosin hyvä.

Avaa tulostettava kartta ja reittikuvaus

Lataa maastopyöräreittien GPS-jälkitiedosto