Ailikastalo - Áilegasdállu

Ailikastalo tarjoaa toimintakentän eri toimijoille, projekteille ja harrastajille, sekä käyntikohteen niin paikallisille asukkaille kuin matkailijoillekin.

Talon toiminta-ajatuksen ydin on saamelaiskulttuuri ja sen yhteys ympäröivään alueeseen sekä elämisen mahdollisuudet saamelaisalueella.

Ailikastalon toimijoina tällä hetkellä ovat:

  • Saamen kielikeskus Utsjoelle –hanke
  • Saamelaismusiikin aikuiskoulutuksen kehittäminen esiselvityshanke
  • Saamelaiskäräjät
  • Saamelaismuseo Siida
  • Kansalaisopisto

Ailikastalo valmistui vuonna 1932 ja se toimi alun perin Utsjoen vanhan koulun asuntolana. Nyt tämä kulttuurihistoriallisesti arvokas talo on remontoitu ja tarjoaa loistavat puitteet seminaarien, kokousten tai vaikka kerhojen järjestämiseen. Se pitää sisällään Saamelaiskäräjien tuottamia oppimateriaaleja esittelevän näyttelyn, käsityö- ja monitoimitilan (myös kosteat materiaalit), kolme vuokrattavaa toimistoa sekä ison, Siidan näyttelytilana toimivan, salin.

Vuokrattavat tilat

Sali
Koko: 70 m²
Varustelu: Valokiskot, pöytä x 5, tuolit x 20, useita pistorasioita
Käyttötarkoitus: Lyhytaikaiset tapahtumat, seminaarit, kokoukset, kerhot
Hinnat: 10€/h, 30€/päivä

Käsityö- ja monitoimitila
Koko: 43,7 m²
Varustelu: Kolme vesipistettä, kaksi isoa huuhteluallasta omalla   ilmanpoistolla, lattia märkätilamattoa, lattiakaivot, tilavat työpöydät ja kaapistot, hyvä ilmanvaihto ja valaistus
Käyttötarkoitus: Lyhyt- ja pitkäkestoiset tapahtumat, kerhot ja kurssit.
Hinnat: Tiedustelut puhelimitse tai sähköpostilla

Toimistohuone 13B
Koko: 9 m²
 Varustelu: Työtaso, Internet-yhteys
Käyttötarkoitus: Toimistotyö käyttöön
Hinnat: Tiedustelut puhelimitse tai sähköpostilla

Toimistohuone 13C
Koko: 11,2 m² 
Varustelu: Työtaso, Internet-yhteys
Käyttötarkoitus: Toimistotyö käyttöön
Hinnat: Tiedustelut puhelimitse tai sähköpostilla

Sosiaaliset tilat
Koko: 37,8 m²
Varustelu: Eteisaula, naulakot, minikeittiö, hella, kahvinkeitin, WC, inva-WC
Käyttötarkoitus: Tapahtumien yhteydessä
Hinnat: Sisältyy vuokratun tilan hintaan
 
Yhteystiedot
Utsjoen kunta
PL 41
99981 UTSJOKI
 
 

Áilegasdállu

Áilegasdállu fállá doaibmabáikki iešguđetlágan doaibmiide, prošeavttaide ja buđaldeaddjiide, ja maiddái fitnanbákki sihke báikkálaččaide ja mátkkálaččaidege. Dálu doaibmajurdaga ađa lea sámekultuvra ja dan oktavuohta birastahtti guvlui ja eallima vejolašvuođat sámeguovllus.

Áilegasdálu doaibmin leat dál:

  • Sámi giellaguovddáš Ohcejohkii – fidnu
  • Sámemusihka rávesolbmuidskuvlema ovddideapmi  –ovdačielggadanfidnu
  • Sámediggi
  • Sámi musea Siida
  • rávesolbmuidskuvla

Áilegasdállu válmmaštuvai jagi 1932 ja dat doaimmai álgoálggus Ohcejoga boares skuvlla internáhttan. Dál dát kulturhistorjjálaččat mávssolaš dállu lea divoduvvon ja fállá buriid sajiid lágidit semináraid, čoahkkimiid ja vaikko vel buđaldanrieggáidge. Dat doallá sisttis sámedikki buvttadan oahppamateriálaid čájáhusa, duodje- ja máŋggadoaimmalanja (maiddái njuoska materiálaid), golbma doaimmahatlanja, maid sáhttá láigohit ja maiddái Siidda čájáhuslatnjan doaibmi  stuorra sále.

Láigohanlanjat

Sále
Sturrodat: 70 m²
Reaiddut ja gálvvut: Čuovgareaillat, beavdi x 5, stuolut x 20, máŋggat cogganskuohput
Geavahus: Oanehisáigge dáhpáhusat, seminárat, čoahkkimat, rieggát
Hattit: 10€/h, 30€/beaivi

Duodje- ja máŋggadoaimmalatnja
Sturrodat: 43,7 m²
Reaiddut ja gálvvut: Golbma čáziváldinbáikki, guokte stuorra doidináldá sierra áibmogeassinrusttegiin, láhtis njuoska lanja máhttá, láhttegáivvot, stuorra bargobeavddit  ja skáhpet, buorre áibmomolsun, buorit čuovggat
Geavahus: Oanehis- ja guhká bisti dáhpáhusat, rieggát ja kurssat.
Hattit: Jeara telefovnna dahje e-mail bokte

Doaimmahatlatnja 13B
Sturrodat: 9 m²
Reaiddut ja gálvvut: Bargobeavdi, Internet-oktavuohta
Geavahus: Doaimmahatbargogeavahus
Hattit: Jeara telefovnna dahje e-mail bokte

Doaimmahatlatnja 13C
Sturrodat: 11,2 m²
Reaiddut ja gálvvut: Bargobeavdi, Internet-oktavuohta
Geavahus: Doaimmahatbargogeavahus
Hattit: Jeara telefovnna dahje e-mail bokte

Sosiálalanjat
Sturrodat: 37,8 m²
Reaiddut ja gálvvut: Feaskkir, bivttasheŋgensajit, minigievkkan, oama, káfevuoššanmášen, WC, inva-WC
Geavahus: Dáhpáhusaid oktavuođas
Hattit: Gullá láigohuvvon lanja haddái

Oktavuođadieđut:    
Ohcejoga gielda
PL 41
99981 UTSJOKI

http://ailegas.fi/tilojen-vuokraus/