Kevon luonnonpuisto houkuttelee...

Upeat maisemat ja luontokokemukset houkuttelevat Kevon luonnonpuistoon.

Kevon luonnonpuistossa maalis–syyskuun aikana tehdyn kävijätutkimuksen tulokset ovat valmistuneet ja tutkimusraportti julkaistu. Tutkimustuloksista selviää, että suurin osa kävijöistä on tyytyväisiä vierailuunsa Kevon luonnonpuistossa. Kevolle tuovat hienot maisemat ja halu saada luontokokemuksia.  

Katso lisää

http://www.luontoon.fi/Ajankohtaista/uutiset/Sivut/UpeatmaisematjaluontokokemuksetKevo.aspx